Buren Tegen windmolens

Tip je buren

Breng je buurtgenoten, kennissen en vrienden op de hoogte door deze website te delen!

 

Stuur een mail naar info@burentegenwindmolens.nl en blijf op de hoogte.

 

Lees ook het laatste nieuws

 

Wat we doen

We beschermen onze woonomgeving (Ambt Delden, Borne en Azelo) en het Landgoed Twickel tegen de plannen van de bouw van twee Industriële windmolens/turbines van ten minste 200 meter hoog.

 

We willen ons nageslacht behoeden voor deze onzalige plannen en gezondheidsrisico's die tegen alles indruisen waar wij als bewoners en Twickel voor staan.

 

NA EEN UITGEBREIDE ENQUETE IS GEBLEKEN:

ER IS ABSOLUUT GEEN DRAAGVLAK ONDER DE BEWONERS (92% is tegen)

Contact


Wordt dit onze redding?!


Zoals bekend is Tennet reeds begonnen met het aanleggen van een ondergrondse 110KV leiding. Het mooie is dat deze leiding direct door het akkerland van initiatiefnemers Kristen loopt. Tennet stelt een veiligheidsafstand van de leiding tot windturbines, gebaseerd op zgn werpafstand. In de tabel rechts staan nog de werpafstanden van de huidige (dus niet de beoogde 230-280 meter hoge turbines). Het blijkt dat de veiligheidszone niet gehandhaafd kan worden indien de windturbineplannen bij "Buren" doorgaan!

 

Hetzelfde geldt overigens voor de Gasleiding en Kerosineleiding die tevens door dit akkerland loopt.


MANIFEST

Wind voor Buren is voornemens twee windturbines, met een tiphoogte van 210 meter te plaatsen langs de A-35 / A-1 bij knooppunt Buren.

 

In dit manifest zullen we uitleggen waarom dit voor 10.000 omwonenden in Borne-West en Hof van Twente een angstaanjagend plan is. 

 

Dit is wat de echte buren ervan vinden……

Download hier het MANIFEST

Advocaat de Lange vecht samen met BurenTegenWindmolens tegen turbineplannen

De ervaren en zeer succesvolle advocaat Peter de Lange (Vos & de Lange Advocaten) is vanaf heden (Augustus 2021) onze juridisch adviseur en mede-strijder tegen de windturbineplannen nabij knooppunt "Buren" (initiatiefnemers fam Kristen en PureEnergie/Raedthuys) en de windturbineplannen die de gemeente Hengelo heeft nabij woonwijk Woolde.

We hebben de eerste constructieve gesprekken gevoerd en zullen verder concrete plannen maken.

Peter de Lange heeft onlangs een groot succes geboekt tegen de Raad van State die (eindelijk) het EU arrest moest erkennen. Dit heeft tot gevolg dat windturbineplannen aantoonbaar geen (gezondheids)schade mogen geven aan omwonenden en leefomgeving.

Kijk hier op hun website over nieuws en successen rondom windturbine-processen

Video-impressie van 230 meter hoge windturbines nabij kasteel Twickel

Met deze video (gemaakt 29-05-2021) willen we laten zien wat nu eigenlijk 230 meter is. Deze afstand is de hoogte van de beoogde windturbines die Landgoed Twickel bedreigen. 

 

(April 2021) WINDMOLENS OP LAND ZIJN NIET MEER NODIG

Klimaatdoelen voor WIND op LAND al behaald

Het staat vast dat nu al voldoende RES-plannen zijn ingediend voor het behalen van de doelstellingen wind op land voor 2030 in het Klimaatakkoord. Nog sterker: als we tellen hoeveel windparken er al staan, plus waarvoor al SDE++ vergunning is verleend (dus is vergund), dan hoeft er nu geen enkele windturbine op land meer bij te komen.

Maar haast iedereen, en zeker een aantal gemeenten, zet toch rustig door om hun steentje lokaal bij te dragen aan de RES. En dat terwijl hun bijdrage zeer klein zijn is ten opzichte van het bijplaatsen van een beetje meer wind op zee. Daar is voldoende ruimte voor 4 maal de hele huidige elektriciteitsproductie van Nederland. En een windturbine op zee levert door grootte en draaiuren per jaar wel 5 maal zoveel energie als een windturbine op land. Intussen is het op zee goedkoper dan op land! Dat men zegt dat er toch doorgegaan zou moeten worden met wind op land, heeft geen goede argumentatie meer. Het lijkt meer een gewoonte geworden om de ingezette RES-doelen af te ronden. Maar dat zou betekenen dat er onnodig nog meer omwonenden gehinderd zouden worden met windturbines, die het landschap van Nederland onnodig nog verder ruw overstijgen. Maar we mogen daar dus al mee stoppen. Het is dan ook niet te begrijpen dat lokale overheden tegelijkertijd nieuwe windturbines aan het plannen zijn.

Lees hier het hele document

BurenTegenWindmolens heeft zich aangesloten bij NederWind.

 

63 organisaties willen in gesprek met minister Wiebes over illegale windturbines

11-01-2021 | 15:40 | BARENDRECHT 

 

"Het windturbinebeleid van minister Wiebes is in strijd met Europese regelgeving voor leefbaarheid en gezondheid voor omwonenden", zegt Kees Pieters van NederWind, een netwerk van 63 organisaties, die zich inzetten voor de gezondheid en leefomgeving van mens en natuur. In een brief verzoeken zij de minister met hen in overleg te gaan om deze kwestie op te lossen. Inmiddels voert advocaat Peter de Lange diverse rechtszaken namens leden van het netwerk om de Europese regels toegepast te krijgen op windturbines in Nederland.  

 

Raad van State overtreedt de wet 

 

De Raad van State heeft in verschillende rechtszaken rond windturbines de Europese rechtsregels op eigen wijze geïnterpreteerd. Zij is echter verplicht om bindend advies te vragen aan het Europees Hof van Justitie. Door dat niet te doen overtreedt de Raad van State de wet. NederWind heeft de Tweede en Eerste Kamer en de minister gevraagd de Raad van State aan te sporen zich in deze kwestie aan de Europese wet te houden. 

 

Miljardensubsidies 

 

Het NederWind netwerk heeft zich in 2018 aangemeld voor deelname aan de klimaattafel Elektriciteit met een plan om alle windenergie op te wekken op zee i.p.v. op land. Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad, en Kees Vendrik, de voorzitter van de klimaattafel Elektriciteit, weigerden NederWind de toegang tot de klimaattafel. "Daardoor hadden de energiebedrijven vrij spel om hun miljardensubsidies binnen te halen via de buitengewoon riante subsidieregeling voor wind op land", aldus Pieters. "De Staat der Nederlanden garandeert 12 procent rendement op de investering. De burger betaalt dat via de energierekening".Windmolens lekken extreem gevaarlijk gas

(Oktober 2019) Na de waarschuwing van de GGD over de gezondheidsrisico's en onderstaand bericht moet toch iedereen wel wakker geschud zijn. STOP MET DEZE WINDTURBINES, er is geen ontkennen meer aan. Ze zijn schadelijk, voor mens en natuur!!

Windmolens lekken schadelijk gas.
Windmolens en schakelstations bevatten een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal.
Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s van dit zwavelhexafluoride de atmosfeer in.

Lees meer


Bijeenkomst effecten door windmolens, 29-11-2018. Bekijk op deze pagina alle informatie


Laatste nieuws van de Provincie Overijssel ; Coalitieakkoord

ENERGIESTRANSITIE: Een ander belangrijk punt is de energietransitie. De huidige coalitie verbindt zich wel aan de landelijke doelstellingen, maar gaat gemeenten niet dwingen om windmolenparken en zonneparken aan te leggen. Er komt meer geld om initiatieven van de inwoners van Overijssel te ondersteunen. Het aantal plekken waar windmolens gebouwd mogen worden wordt beperkt om het Overijsselse landschap beter te beschermen. Ook worden de mogelijkheden om zonneparken op agrarische grond te bouwen beperkt. Opvallend is dat thorium wordt genoemd als mogelijke nieuwe energiebron in Overijssel. Thorium is een vorm van kernenergie, alleen komt minder nucleair afval vrij, dat bovendien minder lang radioactief blijft. 

Bron: RTV-OOST

Samen sterk tegen windmolens bij woonwijken

De stichting Twickelrand “geen windmolens bij woonwijken” en de actiegroep “Buren tegen windmolens” hebben besloten samen de strijd aan te binden tegen de plaatsing van 210 meter hoge windmolens op de rand van landgoed Twickel en Borne West (knooppunt Buren).  28-06-2018

Bezoek aan windturbines Eemshaven Groningen

Op 17 februari heeft een delegatie van de actiegroep Buren Tegen Windmolens een bezoek gebracht aan de windturbines Eemshaven

Lees hier het hele verslag

Hieronder treft u de video aan die een goede indruk geeft van deze 200 meter hoge windturbines met de slagschaduw en het geluidsoverlast dat deze maken.

In deze video wordt alles uitgelegd door mensen die in de buurt van een windmolen wonen

In deze 15 minuten durende video hoort en ziet u van wetenschappers en mensen die in de buurt van windmolens wonen wat de impact is op hun leven, gezondheid en relaties met de buren.

Wonen, werken, naar school gaan of recreëren binnen dit gebied geeft gegarandeerd overlast!

Geluidsoverlast - Slagschaduw - Gezondheidsrisico's - Waardedaling woningen - Uw veiligheid

Dit is waar wij om geven


Onze prettige woonomgeving

Landgoed Twickel

Unieke natuur met zeldzame diersoorten

Authentieke boerderijen

Noaberschap

Rust, ruimte en recreatie