slagschaduw

Indien de slagschaduw van een windmolen op bijvoorbeeld het raam van een huis of een kantoor valt, wordt deze vaak als hinderlijk ervaren. De knipperende lichtinval vinden mensen over het algemeen storend en irriterend. 

Bij de bouw van een windmolen nabij woningen of bouw van woningen nabij een windmolen(park) dient dan ook goed rekening gehouden te worden met de slagschaduw.

 

De norm schrijft voor dat er niet meer dan 17 dagen 20 minuten per dag slagschaduw mag optreden. Wordt deze norm overschreden dan moet de windmolen stilgezet worden op momenten dat slagschaduw kan optreden. Maar dat betekent nog steeds 5.7 uur hinder van dit zeer storende effect.

 

Gezien de locatie van de windmolens aan de rand van Landgoed Twickel locatie "Buren" t.o.v. de huizen op/in b.v. Vijverlaan, Letterveld en Kerkedennen, en alle huizen daarachter zal dit betekenen dat de windmolens veel slagschaduw zullen veroorzaken.