het plan

Hieronder volgt een uiteenzetting van het plan voor twee windmolens zoals de familie Kristen heeft gecommuniceerd. Zij hebben een eigen website: windvoorburen.nl

 

"Het plan is opgezet om twee windmolens te plaatsen van ten minste 200 meter hoog. Met die molens wordt veel duurzame energie opgewekt. 

Voor ons past deze wens voor twee windmolens bij de keuze die wij jaren geleden hebben gemaakt om ons bedrijf te verduurzamen.  

De twee beoogde windmolens kunnen ook onderdeel worden van de Inspiratieboerderij.

 

Dit plan willen wij in nauw contact met de buurt uitvoeren. Dat betekent vooral in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden en andere belanghebbenden uitnodigen om erbij betrokken te zijn. We staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties."

Het idee is om twee windmolens te plaatsen langs de snelweg A1/A35. De beoogde plekken liggen ten zuiden van het knooppunt Buren. Op bovenstaande kaart zijn de beoogde locaties ter indicatie met gele cirkels aangegeven, naast de blauw gearceerde snelweg A1/A35. Ten noorden van de snelweg ligt Borne.


Hoe zit het met de kosten/opbrengsten van de windmolens bij knpt Buren: 
Wij hebben voor u op een rijtje gezet hoe het zit met de windmolens. In dit artikel vindt u een grondige kosten/baten analyse van de windmolens bij knooppunt Buren. Een op feiten gebaseerde blik op de daadwerkelijke kosten en baten. De conclusies in een notendop:
  1. Het plan is ondoordacht: de totale subsidiekosten bedragen € 11 miljoen. Het project zal nooit rendabel worden omdat het domweg niet genoeg waait in Twente.
  2. Eenzelfde windturbine geplaatst in Friesland levert bijna twee keer zoveel energie (kWh) op. Dus Met eenzelfde investering bereiken we het dubbele resultaat voor ons klimaat.
  3. Plaatsing op zee kan nu al zonder subsidies en levert een veelvoud aan rendement op. 
  4. De subsidies kunnen beter geïnvesteerd worden in projecten die wel goed toepasbaar zijn in onze regio; zoals dubbelzijdige zonnepanelen in geluidschermen langs de autobaan. Zie ook deze video.
  5. Participatie in de windmolen coöperatie lijkt aantrekkelijk, maar zonder subsidie is er géén rendement. Het rendement dat u lijkt te behalen is een sigaar uit eigen doos; namelijk uw belastinggeld. Als de subsidieregeling stopt, bent u mede-eigenaar van een verliesgevende windturbine. En na 15 tot 20 jaar is uw coöperatie verantwoordelijk voor het ontmantelen van de verouderde en niet meer rendabele windturbine. 

Lees ook ons MANIFEST waarin we uitgebreide studies hebben laten verrichten en dit samengevat.