het plan

Hieronder volgt een uiteenzetting van het plan voor twee windmolens zoals de familie Kristen heeft gecommuniceerd. Zij hebben een eigen website: windvoorburen.nl

 

"Het plan is opgezet om twee windmolens te plaatsen van ten minste 200 meter hoog. Met die molens wordt veel duurzame energie opgewekt. 

Voor ons past deze wens voor twee windmolens bij de keuze die wij jaren geleden hebben gemaakt om ons bedrijf te verduurzamen.  

De twee beoogde windmolens kunnen ook onderdeel worden van de Inspiratieboerderij.

 

Dit plan willen wij in nauw contact met de buurt uitvoeren. Dat betekent vooral in een zo vroeg mogelijk stadium omwonenden en andere belanghebbenden uitnodigen om erbij betrokken te zijn. We staan open voor vragen, opmerkingen en suggesties."

Het idee is om twee windmolens te plaatsen langs de snelweg A1/A35. De beoogde plekken liggen ten zuiden van het knooppunt Buren. Op bovenstaande kaart zijn de beoogde locaties ter indicatie met gele cirkels aangegeven, naast de blauw gearceerde snelweg A1/A35. Ten noorden van de snelweg ligt Borne.