studies en documenten

Windmolens op land zijn niet meer nodig.

Klimaatdoelen voor wind op land al behaald.

 

Download
windalarm_-_tijd_voor_een_wind-op-land_m
Adobe Acrobat document 3.8 MB
Download
MANIFEST
MANIFEST, opgesteld door de actiegroepen "geenwindmolensbijwoonwijken" en "burentegenwindmolens".

© 2019 Alle rechten voorbehouden | Geen windmolens bij woonwijken | BurenTegenWindmolens
Manifest versie 6 oktober E.pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB

Windmolens zijn slecht voor het hart. Dat blijkt uit recent Duits onderzoek, verricht door Professor Dr. Christian-Friedrich Vahl (Hart- en Vaatchirurg, Universitätsmedizin Mainz). Windmolens produceren (laagfrequent)geluid dat door het menselijk oor niet hoorbaar is. Maar dit ultrasone geluid verzwakt o.a. de hartspier en verhoogt het risico op vaatvernauwingen. Prof Vahl concludeert uit onderzoek dat het geluid van de windmolens de kracht van de hartspier met maximaal 20% vermindert. Dat staat volgens hem vast!.

lees hier het gehele artikel

Download
Wind Turbine Syndrome, studie door oa Nissenbaum, Aramini
2012-11-Nissenbaum-Aramini-Hanning-Noise
Adobe Acrobat document 533.2 KB
Download
Wind Turbine Syndrome, studie door Nina Pierpont
Wind-turbine-syndrome Nina Pierpont.pdf
Adobe Acrobat document 801.5 KB
Download
Wind Turbine Noise Effect on Human’s Health and Well-being, studie door Kinanya Pijl
Legal-Research-external-perspective-Kina
Adobe Acrobat document 730.0 KB
Download
Beoordeling van laagfrequent geluid van windturbines in Maastricht
2012-05-Moller-Maastricht-Rapport.pdf
Adobe Acrobat document 2.9 MB
Download
Industrial Wind Turbines and Health: Wind Turbines Can Harm Humans if too close to Residents
2012-09-Summary-peer-reviewed-Wind-Turbi
Adobe Acrobat document 308.7 KB
Download
Bornse Courant, H. Mulder
H Mulder.jpg
JPEG-bestand 4.2 MB
Download
Hebben Bornenaren straks slapeloze nachten
Hebben Bornenaren straks slapeloze nacht
Microsoft Word document 190.1 KB
Download
Windenergie in Nederland, Kosten en Baten
Conclusies
Het effect van de Nederlandse windenergie op de CO2 – emissie is marginaal tot
onmeetbaar gering.
De haalbaarheid en betaalbaarheid van de voorgenomen Nederlandse CO2-
reductie in 2020 is discutabel. Het CBS en het PBL uiten zelf twijfels.
De oplopende kosten hebben een sterk negatief effect op de koopkracht van de
belastingbetaler in weerwil van de voorwaarde door de Rijksoverheid gesteld.
Er is gegronde reden om aan te nemen dat elektriciteitsproductie en -levering
door windturbines niet zonder subsidie kan.
De vraag lijkt gerechtvaardigd of het verstandig is door te gaan met
windenergie. Bovendien, intrigerend is de vraag hoe groot het effect van deze
Nederlandse inspanningen in graden Celsius is op het tegengaan van de
opwarming van de aarde. Een andere vraag betreft het effect op de mate van
onafhankelijkheid van energie-import. Windenergie lijkt financieel een
doodlopende weg.
de Groene Rekenkamer_WindenergieInNederl
Adobe Acrobat document 142.1 KB
Download
De Groene Rekenkamer, De dodelijke keerzijde van Windmolens
De Groene Rekenkamer_De-dodelijke-keerzi
Adobe Acrobat document 492.1 KB
Download
Huishoudens betalen hoogste prijs voor het energiebeleid, 250 tot 400 euro per maand erbij
In dit rapport kunt u lezen dat de kosten van het totale Nederlandse energiebeleid alleen voor wind op zee en op land op bijna € 100 miljard zullen uitkomen. Dit betekent voor een gemiddeld huishouden meer dan € 80 extra per maand.
Windrapport-Kosten Nederlandse Huishoude
Adobe Acrobat document 1.3 MB
Download
Waarom KNMI scenario's niet zullen uitkomen
Waarom KNMI scenario's niet zullen uitko
Adobe Acrobat document 294.4 KB
Download
Hoe goed nieuws over klimaatverandering verborgen gehouden wordt
Het klimaat blijkt zo’n 40% minder gevoelig voor broeikasgassen dan klimaatonderzoekers en het IPCC al dertig jaar denken, zo laten Lewis en Crok zien in hun rapport ‘Een gevoelige kwestie:
Hoe goed nieuws over klimaatverandering
Adobe Acrobat document 5.2 MB
Download
De negatieve invloed van windmolens op ons klimaat
Grootschalig gebruik van windenergie kan het klimaat danig in de war schoppen.
Duitse wetenschappers hebben berekend dat indien wereldwijd alle door fossiele energie opgewekte elektriciteit door windmolens zou worden opgewekt er op een globaal niveau absolute veranderingen worden geregistreerd die even ingrijpend zijn als bij een verdubbeling van de hoeveelheid CO2 in de atmosfeer (800 ppm).
De invloed van windmolens op ons klimaat
Microsoft Word document 391.1 KB