veiligheid

Bijna iedereen associeert windenergie met positieve gevoelens als “goed”, “groen” en “veilig”. Slechts weinigen zien de keerzijde van een windmolen en dat is dat het een levensgevaarlijk stuk techniek kan worden voor de directe omgeving op het moment dat er iets fout gaat.

 

Vanzelfsprekend zijn bouwers en exploitanten zich hier ook terdege van bewust en zijn risico’s zoveel mogelijk in ontwerpen en procedures afgevangen. 

 

Wat zijn de risico’s.

Besef dat een windmolen* een metalen paal is met bovenop een huisje dat men de gondel noemt. De gondel zit op 100 meter hoog en bevat naast een generator ook een aantal motoren, het totaal gewicht van deze bonk metaal ligt rond 90 ton….dat is ongeveer vergelijkbaar met twee stoomlocomotieven op 100 meter hoogte!! Daaraan zitten de wieken, met een lengte van 50 meter elk en een gewicht van 6,5 ton per stuk! Als deze wieken ronddraaien met een toerental van 20 omwentelingen per minuut betekent dit dat de uiteinden van deze enorme platen met een snelheid van ruim 375 km/uur bewegen! U voelt al aan dat de combinatie  gigantische massa / hoge snelheid niet geheel zonder gevaar is. En dat potentiële gevaar geldt niet alleen voor het gebied recht onder de molen want juist door de snelheid van de bewegende delen EN het feit dat de gondel in alle windrichtingen gedraaid kan worden, wordt de gevaren zone veel groter. We beseffen ons wel dat de beoogde Windturbines die de familie Kristen wil plaatsen vele malen groter zijn dan hierboven beschreven!

 

Wij stellen daarom de vraag: Zijn windmolens wel veilig om geplaatst te worden in/vlakbij dichtbevolkte gebieden?

 

Een grote leverancier van windturbines (Vestas) heeft in hun handboek voor onderhoudsmonteurs de volgende zinsnede staan (vertaald uit het Engels):

"Verblijf niet binnen een straal van 400m (1300ft) van de turbine tenzij het echt nodig is. Als u een werkende turbine vanaf de grond moet inspecteren, ga dan niet onder de rotors staan maar observeer de rotor vanaf de voorkant"

 

Als een onderhoudsmonteur zich zo min mogelijk binnen een straal van 400meter van een werkende turbine moet begeven, hoe kan een turbine dan veilig midden in een woon- en recreatiegebied geplaatst worden?

 

In het onderzoek van RIVM getiteld “Windturbines: invloed op de beleving en gezondheid van omwonenden” staat:

"Behalve onder de rotor is er ook buiten de rotordiameter een kans op ongelukken: een rotorblad kan breken en weggeslingerd worden. De maximale afstand waarover een afgebroken bladtip of een stuk ijs kan worden weggeslingerd is ongeveer 500 meter (uitgaande van windturbine met 80 m masthoogte, 40 m wieklengte, rotor draait met 18 omwentelingen per minuut)."

Aangezien zowel de masthoogte als wieklengte 90% langer worden (namelijk 150m masthoogte en 60m wieklengte) kunnen we aannemen dat de werpafstand ook met minimaal 90% zal toenemen. De werpafstand voor de windturbines op BUREN wordt dan 950 meter! Hoe kan dan de veiligheid van bewoners en verkeer op b.v.  de A35, Kerkedennen, Vijverlaan gegarandeerd worden aangezien de afstand van windturbine tot A35 50-60 meter gaat bedragen?