gezondheidsrisico's

Slaap- en Gezondheidsproblemen

Slaap- en gezondheidsproblemen

Diverse onderzoeken over de hele wereld geven aan dat binnen een straal van 2,5Km rondom windturbines mensen meer last hebben van slaapproblemen.

 

Onderzoek door Mariana Alves-Pereira toont aan dat er ernstige gezondheidsproblemen kunnen ontstaan bij omwonenden van windturbines. Langdurige blootstelling aan het laagfrequent geluid leidt tot onherstelbare schade aan hart en bloedvaten. Het fenomeen staat bekend als Vibroacoustic Disease (VAD) en heeft ernstige tot dodelijke gevolgen. Mariana Alves-Pereira heeft op 8 augustus 2013 een presentatie gegeven voor de NLVOW.

 

Een onderzoek van Michael Nissenbaum van het Northern Maine Medical Center heeft de volgende conclusie (vertaald vanuit het Engels):

 

Deze studie, de eerste vergelijkende studie naar de invloed van het geluid van industriële windturbines op de slaap en de gezondheid, toont aan dat degenen die binnen een straal van 1,4 km van een windturbine wonen, dermate last hebben van slaapstoornissen dat dit hun dagelijks functioneren en geestelijke gezondheid beïnvloedt.

 

Uit onderzoek van Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat mensen die zo dicht bij windmolens wonen dat het geluid een niveau van 45dB of hoger kan bereiken significant meer slaapproblemen hebben dan mensen die buiten het bereik van het geluid van windmolens wonen.  Maar de tabel uit het onderzoek laat ook zien dat bij lagere geluidsbelasting mensen al slaapproblemen ondervinden. Daarom stelt het onderzoek:

 

Mensen die blootstaan aan het geluid van windturbines meldden vaker slaapproblemen.

 

Een belangrijk punt dat het onderzoek aantoonde was dat jonge mensen meer slaapstoornissen hebben t.g.v. windturbines. Dit is een zeer zorgwekkende constatering voor ouders van kinderen die in de buurt van windturbines wonen. 

 

Op Woensdag 17 Januari 2018 heeft de heer H. Mulder een ingezonden brief in de Bornse Courant geplaatst.

De heer Mulder heeft een duidelijk onderzoek gedaan naar de gezondheidsrisico's van windmolens en deze zeer uitgebreid uiteengezet.

 

Wetenschappelijke onderzoeken: Windturbines maken ziek.