waardedaling woningen

Toen we ons huis kochten, was er nog geen sprake van windmolens. Hebben windmolens invloed op de waarde van mijn huis? Heeft praten erover in de buurt of het voornemen van de gemeente om windmolens te plaatsen al gevolgen voor de waarde van mijn huis? Terechte vragen die leven bij omwonenden.

 

De gemeente stelt ieder jaar de WOZ-waarde van uw woning vast. Deze waarde vormt de basis voor de OZB-aanslag, de waterschapsheffing en het eigen woningforfait. Ook is het de basis voor een eventuele erfbelasting.

 

Uit ervaringen van huizenbezitters in andere plaatsen blijkt dat het voornemen om windmolens neer te zetten al invloed kan hebben op de waarde van een woning. Hoe huizenkopers en -verkopers tegen zo’n plan aankijken, speelt immers een rol bij het bepalen van de prijs. Dat verschilt uiteraard van geval tot geval, het heeft ermee te maken in welke buurt u woont, wat de afstand is tot de windmolens, et cetera.

 

Heeft de gemeente bij het vaststellen van uw WOZ-waarde voldoende rekening gehouden met de invloed van het windmolenplan voor "Buren"?

 

Aan u de keuze. U kunt dit voorbij laten gaan. U kunt ook snel stappen ondernemen om de nadelen die u vanwege gemeentelijke plannen ervaart, aan te kaarten. Bijvoorbeeld door een bezwaarschrift tegen de vastgestelde WOZ-waarde in te dienen. Mogelijk helpt u daarmee ondoordachte plannen van de gemeente te stoppen. Niemand is tegen duurzaamheid. Er zijn wel ‘duurzame’ plannen die weinig realiteitszin bezitten doordat ze uw woon- en leefomgeving aantasten.

 

Bezwaar maken

Bezwaar maken kunt u eenvoudig zelf doen. Op bijvoorbeeld de website www.minderozb.nl staat een stappenplan. Hier vindt u ook documenten (voorbeeldbrieven) die u kunt gebruiken voor uw eigen situatie. Een andere manier, nog makkelijker, en bovendien gratis, is dat dit voor u wordt gedaan. Er zijn professionals die voor u bezwaar maken, uw huis (laten) taxeren, de communicatie met de gemeente doen, en bij een eventuele afwijzing u helpen om beroep in te stellen.

 

Wij geven u hier de keuze, we hebben goede ervaringen met www.bezwaarmaker.nl

 

WAARDEDALING HUIZEN TOT 2,5 KILOMETER WINDMOLENS.

(maart 2017, lees hier het artikel)

 

Iedereen voelt wel aan dat een huis dichtbij een of meerdere windturbines minder waard wordt. Maar om dit te bewijzen, bijvoorbeeld om de waardedaling van je huis te claimen bij de initiatiefnemers, komt het heel goed uit dat de gemeente Aa en Hunze op de WOZ-waarden van de dichtstbijzijnde huizen verleden jaar al een “Aftrek windmolens” heeft toegepast voor net geen 600 woningen. Hiermee heeft een overheid aangetoond dat je huis daadwerkelijk minderwaard is geworden!

 

De gemeente heeft aangegeven dat ze die aftrek ook dit jaar handhaaft. Deze aftrek is meteen een stuk bewijs van waardedaling voor het geval we straks gedwongen worden om naar de civiele rechter te stappen.

> Windturbines afstand 2 Km, waardevermindering Woning 51%..

We maken hier geen uitgebreide opsomming van alle uitspraken van rechters. De informatie die bekend is geeft aan dat rechters van mening zijn dat windturbines de waarde van huizen in de omgeving doen dalen. Uitspraken over woningen tot op 2 km afstand leidden tot een waardevermindering tot 51%.