alternatieven

Nu de familie Kristen het plan heeft opgepakt om twee Industriële Windturbines van ten minste 210 meter hoog te plaatsen, willen we hier ook de alternatieven aangeven.

 

Wij zijn voor duurzame energie en klimaatdoelstellingen. Daarnaast willen we de woongebieden binnen- en rond het Landgoed Twickel duurzaam, leefbaar én waardevast houden. Windmolens maken deze (authentieke)boerderijen en wijken juist minder leefbaar en minder waardevast. Opnieuw dreigen soorten overlast gestapeld te worden.

 

Daarom willen wij dat de alternatieven voor windenergie professioneel worden onderzocht. De resultaten moeten met de bewoners gedeeld worden met een volledig overzicht van alle (maatschappelijke) kosten en baten.

 

Bij alternatieven denken wij aan:

 

 • Zonne-energie
 • Biomassa/biogas
 • Mestvergisting (mooie kans voor veehouder; wekt duurzame energie op, beperkt de uitstoot en creeert een homogene meststof die sneller opneembaar is voor planten!)
 • Aardwarmte
 • (Financieel)Participeren in windmolens op zee
 • Waterstof
 • Kernenergie (Thorium)

 


De familie Kristen zegt zelf dat ze milieubewust bezig zijn. Een citaat van hun website; windvoorburen.nl

"We zijn ons ervan bewust dat het belangrijk is om rekening te houden met het milieu. Daarom zijn wij sinds het jaar 2000 stap voor stap meer duurzame technieken gaan gebruiken. Wij kiezen ervoor om te investeren in duurzaamheid om zo ons bedrijf te optimaliseren. Daardoor hoeven wij onze veestapel niet uit te breiden en blijven we een grondgebonden bedrijf. 

Zo hebben wij zonnepanelen aangeschaft. In totaal hebben wij nu 250 panelen op onze daken liggen. Restwarmte van de koeling van onze melktank warmt via een warmtewisselaar water op om daarmee de melkmachine schoon te maken. We hebben een elektrische auto en een luchtwarmtepomp zorgt met de vloerverwarming voor warmte in ons huis."

 

Wij zijn van mening dat de familie Kristen meer kan doen voor het milieu in plaats van het laten plaatsen van twee Industriële Windturbines van ten minste 210 meter hoog.

 • De daken van hun woonhuis en stallen liggen nog lang niet vol met zonnepanelen
 • Biomassatechnieken worden niet toegepast voor de verwarming van CV en water
 • Er staat op het erf nog geen mestvergister
 • De elektrische auto is net zo milieu belastend als een moderne dieselauto. Mede door de productiekosten en milieubelastende accu's
 • Wij, als omwonenden zijn absoluut voorstander van het behouden van agrarische (melk/vlees-vee) bedrijven! Daar bestaat geen twijfel over. Velen binnen onze actiegroep bezitten een dergelijk bedrijf.........Echter als je aangeeft al sinds 2000 meer duurzame technieken gebruikt is dat een goede eerste stap. Onze alternatieven geven hierboven meer mogelijkheden voor jullie om je eigen doelstellingen te realiseren. Windmolens op het land zijn niet (financieel) rendabel gebleken en een verspilling van onze belastingcenten door de miljarden subsidies. (zie studies) Met 45 koeien in de stal of weide is de familie Kristen een milieu-vervuilend bedrijf/familie bij  "Buren".  Veeteelt produceert broeikasgassen. Methaan is als broeikasgas twintig keer schadelijker dan CO2.  Twintig tot dertig procent van de opwarming van de aarde is te wijten aan het door vee geproduceerde methaan. Koeien produceren via hun mond en achterste grote hoeveelheden methaan, met kooldioxide het belangrijkste gas dat bijdraagt aan de versterking van het broeikaseffect. Eén koe stoot volgens berekeningen van het CLM jaarlijks net zoveel broeikasgassen uit als 4,5 auto’s. Conclusie er "rijden" daar dagelijks op en rond het erf van de familie Kristen 202,5 auto's, nog exclusief hun landbouwvoertuigen. (bron: de landbouworganisatie van de Verenigde Naties)

Conclusie: De familie Kristen heeft nog genoeg alternatieven om aan te werken en zich als milieu-bewuste-familie te profileren.

Daar hoort het plaatsen van twee Industriële Windturbines niet bij en is gebleken ook niet nodig.

De familie Kristen heeft aangegeven dat zij niet openstaan voor gesprekken met de directe omgeving. Ik citeer: "als we voldoen aan wet- en regelgeving dan plaatsen we de windmolens van ten minste 210 meter." Het is de familie Kristen niet te doen om het milieu maar vast staat dat de jaarlijkse vergoeding voor het verhuren/verpachten van de grond voor de Windturbines dermate interessant is dat alles hier voor moet wijken.