nieuws

Succesvolle Windturbine informatieavond - 6 Mei 2024

Op 6 Mei 2024 hebben we met de Stichting duurzame en leefbare driehoek Hengelo, Delden, Borne een zeer succesvolle informatie avond gehad. De zaal bij vd Valk in Hengelo was te klein en er moesten zo'n extra 100 stoelen worden bijgezet!

Na een introductie waarom we deze avond organiseren was er een gastspreker Bert Weteringe (Ingenieur en schrijver van het boek Windhandel). Bert gaf een duidelijke uiteenzetting wat er in onze omgeving misschien staat te gebeuren mochten er windturbines geplaatst gaan worden. (waar we nog jaren tegen zullen vechten).

Pim gaf uitleg over oa Bisfenol A (een giftige stof die van de wieken afkomt en onze omgeving vervuilt) en de gezondheidsschade voor ons als mensen en evenzo voor dieren.

Iedereen bedankt voor jullie aanwezigheid. Feiten rondom windturbines zijn gedeeld!


Windbeleid Provincie Overijssel (Febr 2024)

Onderstaande kaart komt van de Provincie Overijssel. De provincie heeft een windbeleid opgesteld waarvan zij denken waar windturbines in onze omgeving gebouwd kunnen worden.

In elk geelgekleurd vlak met een cijfer vindt de provincie dat deze plekken goede kansen hebben voor windturbines.

 

Zoals bekend is er in de Hof van Twente het zgn plan “Wind voor Buren” tussen Delden en Borne. Velen van u hebben zich weinig van dit plan aangetrokken omdat het “ver van uw bed” zou zijn. Welnu deze kaart zou iedereen moeten afschrikken en direct B&W en Raadsleden in Goor moeten overstelpen met vragen en boze reakties. Hoe heeft de coalitie en Raad het zo ver kunnen laten komen en geen enkel bezwaar gemaakt richting de Provincie Overijssel?!

 

Provincie Overijssel - kiezersbedrog

De foto's hieronder laten het windbeleid en uitsluitingsgebieden zien voor de Provinciale verkiezingen. Direct nadat de coalitie is gevormd is een nieuw windbeleid opgesteld, zie hierboven.

Wij noemen dit kiezersbedrog van mn de BBB.

1 Vandaag (21-02-2024)

Steeds meer weerstand tegen bouw mega-windmolens op land en dat komt niet meer alleen van burgers

Hoe hoog worden windturbines? Nou zo hoog.....230 meter.

29-05-2021: Vorige week werd er voor het gemeentehuis in Borne een demonstratie gehouden door de actiegroepen ‘Geen windmolens bij woonwijken’ (Borne) en Buren tegen Windmolens (Hof van Twente). Ruim honderd bewoners toonden in totaal ongeveer 25 spandoeken met teksten tegen de windturbines die zo’n 230 meter hoog moeten worden.

Zie link naar artikel

PERSBERICHT 11-01-2021

63 organisaties willen in gesprek met minister Wiebes over illegale windturbines

 

 11-01-2021 | 15:40 | BARENDRECHT 

 

"Het windturbinebeleid van minister Wiebes is in strijd met Europese regelgeving voor leefbaarheid en gezondheid voor omwonenden", zegt Kees Pieters van NederWind, een netwerk van 63 organisaties, die zich inzetten voor de gezondheid en leefomgeving van mens en natuur. In een brief verzoeken zij de minister met hen in overleg te gaan om deze kwestie op te lossen. Inmiddels voert advocaat Peter de Lange diverse rechtszaken namens leden van het netwerk om de Europese regels toegepast te krijgen op windturbines in Nederland.  

 

Raad van State overtreedt de wet 

 

De Raad van State heeft in verschillende rechtszaken rond windturbines de Europese rechtsregels op eigen wijze geïnterpreteerd. Zij is echter verplicht om bindend advies te vragen aan het Europees Hof van Justitie. Door dat niet te doen overtreedt de Raad van State de wet. NederWind heeft de Tweede en Eerste Kamer en de minister gevraagd de Raad van State aan te sporen zich in deze kwestie aan de Europese wet te houden. 

 

Miljardensubsidies 

 

Het NederWind netwerk heeft zich in 2018 aangemeld voor deelname aan de klimaattafel Elektriciteit met een plan om alle windenergie op te wekken op zee i.p.v. op land. Ed Nijpels, de voorzitter van het klimaatberaad, en Kees Vendrik, de voorzitter van de klimaattafel Elektriciteit, weigerden NederWind de toegang tot de klimaattafel. "Daardoor hadden de energiebedrijven vrij spel om hun miljardensubsidies binnen te halen via de buitengewoon riante subsidieregeling voor wind op land", aldus Pieters. "De Staat der Nederlanden garandeert 12 procent rendement op de investering. De burger betaalt dat via de energierekening".

 

BURENTEGENWINDMOLENS heeft zich ook aangesloten bij NederWind netwerk en is een van de 63 organisaties. www.nederwind.nl

 

Windmolens lekken extreem gevaarlijk gas

Na de waarschuwing van de GGD over de gezondheidsrisico's en onderstaand bericht moet toch iedereen wel wakker geschud zijn. STOP MET DEZE WINDTURBINES, er is geen ontkennen meer aan. Ze zijn schadelijk, voor mens en natuur!!

Windmolens lekken schadelijk gas.
Windmolens en schakelstations bevatten een extreem zwaar en schadelijk broeikasgas als isolatiemateriaal.
Jaarlijks lekken alleen al in ons land honderden kilo’s van dit zwavelhexafluoride de atmosfeer in.

De Nederlandse netwerkbedrijven en drie van de grootste internationale bouwers van transmissie-apparatuur, bevestigen het gebruik van het broeikasgas.

😲Een SF6-molecuul is 23.000 maal zo zwaar als een CO2-molecuul en blijft duizenden jaren actief. 🤬🤬🤬

De Britse omroep BBC betitelde SF6 in september dan ook als het ’dirty little secret’ van duurzame energie, nadat twee Britse universiteiten alarmerende publicaties hadden geschreven over een stijging van het gebruik en de lekkage van SF6 wereldwijd.

SF6, het schadelijke fluorgas in windmolens, werd in 1992 in Kyoto al benoemd als een extreem te bestrijden broeikasgas.
Opmerkelijk is dat SF6 niet voorkomt in het klimaatakkoord.

Het KNMI meet de SF6-concentratie in de atmosfeer niet, en de Nederlandse Emissie Autoriteit houdt er geen toezicht op.

https://www.telegraaf.nl/…/92…/windmolen-lekt-schadelijk-gas

08-07-2018: Twee windmolens mogelijk in Enschede, maar provincie zegt 'nee'

 

ENSCHEDE - Er zouden twee windmolens gebouwd kunnen worden op Landgoed Christinalust. Toch ziet de provincie Overijssel er van af. Er zijn volgens Gedeputeerde Staten genoeg alternatieven in de provincie. Gedeputeerde Staten hebben de gemeente Enschede en Christinalust laten weten bij hun standpunt te blijven: geen windmolens bij beschermde natuur. De provincie vindt dat er voldoende alternatieven zijn in Overijssel.

"Dit stemt ons positief. De beoogde windmolens bij Buren staan direct aan een woonwijk en beschermd natuurgebied", aldus een woordvoerder van Burentegenwindmolens.nl 

lees hier het artikel

Samen sterk tegen windmolens bij woonwijken

De stichting Twickelrand “geen windmolens bij woonwijken” en de actiegroep “Buren tegen windmolens” hebben besloten samen de strijd aan te binden tegen de plaatsing van 210 meter hoge windmolens op de rand van landgoed Twickel en Borne West (knooppunt Buren).

Beide groepen zijn ervan overtuigd dat windmolens een duurzame energiebron kunnen vormen. Maar dat plaatsing ervan in windluw Twente weinig efficiënt is. Bovendien is plaatsing op nog geen 500 meter van een woonwijk én op de rand van landgoed Twickel geen goed idee. Er kleven (gezondheid) risico’s aan. Zonder jaarlijks terugkerende subsidie van enkele tonnen zijn deze windmolens in Twente niet rendabel. Terwijl op zee de mogelijkheden alsmaar toenemen kunnen ze daar ook nog eens zonder subsidie worden gebouwd. Ook de biotoop voor zeeleven rondom de voet van de windmolens kan verrijkt worden door slimme uitvindingen

 

De komende maanden zullen we zowel politiek, juridisch én actievoerend van ons laten horen.

 

We hopen uiteraard alle buurtbewoners hier bij te betrekken. Dus houd onze websites in de gaten.

 

https://www.burentegenwindmolens.nl

 

http://www.geenwindmolensbijwoonwijken.nl


Enquête vanuit Borne

Onze Bornse medestanders, tegen de plannen voor twee industriële windturbines bij Buren, hebben een vernieuwde uitslag van hun enquête uitgebracht.

Er is ook aan de Bornse zijde geen draagvlak voor dit plan. Maar liefst 95% van de ge-enquêteerden heeft zich tegen dit initiatief uitgesproken!


Nieuwsbrief Maart 2018

Download
BurenTegenWindmolens Nieuwsbrief Maart 2018
Nieuwsbrief verspreid binnen Hof van Twente
Nieuwsbrief Febr 2018.pdf
Adobe Acrobat document 515.3 KB

Nieuws: delegatie bezoekt windturbines Eemshaven

Bezoek industriegebied Eemshaven in Groningen, 17 februari 2018.

 

De Eemshaven is een overslaghaven, gelegen in de gemeente Eemsmond in de provincie Groningen en is de grootste zeehaven van Noord-Nederland. Ze ligt aan de westelijke oever van de Eemsmonding, een zee-arm waar de Eems uitstroomt in de Noordzee. 

Als we er naar toe rijden valt op hoe veel windmolens in allerlei soorten en maten er staan, bij fabrieken, langs wegen en aan de kustlijn. Ze zijn vanaf een afstand van een kilometer of zes al te zien.

 

Wij gaan vandaag op bezoek bij “David”, een Lagerwey windturbine die in 2017 in gebruik is genomen, op dit moment de hoogste windmolen van Nederland. De hoogte van de mast is 132 meter en de wieken zijn 68 meter, samen 200 meter hoog. Dit is goed vergelijkbaar met de beoogde molens bij Buren. 

 

Later die dag doen we navraag bij mensen die werken in het gebied. Ze vertellen dat juist bij weinig wind, het geluid goed hoorbaar is. Als de wind sterker is wordt het geluid van de wieken overstemd door de wind. De David (200 meter) gaf zelfs bij windstil weer gemiddeld 67 decibel aan geluid af met een piek van 82 decibel!

 

Onder de indruk van de kolossale turbines rijden we huiswaarts.

Het sterkt ons in de opvatting dat de locatie in Buren, aan de rand van woonwijken en natuurgebied, volslagen ongeschikt is. 


Goed nieuws: Stichting Twickel en Vrienden van Twickel tegen Windmolens bij "Buren"

In het "Twickel blad" jaargang 28 - voorjaar 2018 zijn maar liefst vier stukken gewijd aan de plannen voor windturbines van 210 meter hoog bij "Buren". 

De Rentmeester schrijft in zijn column dat we dienen in te zetten op energieneutraal wonen en werken.  Hij geeft duidelijk een groot aantal alternatieven aan waarop ingezet kan worden. Echter zegt de Rentmeester duidelijk dat de ruimtelijke inpassing beter kan, net als de verdeling en aanwending van baten,  dan het gepresenteerde plan voor twee industriële windturbines welke een enorme impact zullen hebben op de fijngevoelige cultuurlandschappen. 

De Vrienden van Twickel hebben reeds in 2016 al aangegeven en nu opnieuw herhaald dat " aan de randvoorwaarden m.b.t. het plaatsen van windturbines binnen cultureel erfgoed strenge specifieke eisen moeten worden gesteld. Wat ons betreft zijn 200 meter hoge windturbines in het cultuurlandschap van de Hof van Twente landschappelijk gezien niet inpasbaar" 

Update vergadering VVT

Op 7 maart 2018 heeft de VVT haar Algemene Ledenvergadering gehouden. 

Hier hebben zowel het bestuur van de VVT alsmede het bestuur van de Stichting Twickel in duidelijke en heldere bewoording aangegeven dat men tegen de plannen is voor plaatsing van twee industriële windturbines nabij "Buren" aan de rand van Landgoed Twickel.


Tubantia schrijft over onze zorgen

Op 5 februari heeft de Tubantia twee berichten geplaatst over onze zorgen rondom de plannen van de fam Kristen die voornemens zijn twee industriële windturbines te plaatsen aan de rand van Twickel en de Bornse woonwijken.

 

Actiecomité tegen windmolens langs A1/A35

AMBT DELDEN - Bewoners van Landgoed Twickel zijn tegen het plan voor twee 200 meter hoge windmolens. Deze zouden ter hoogte van Borne gebouwd moeten worden op de grond van de familie Kristen in Ambt Delden, langs de snelweg A1/A35. lees hier verder

 

Het tweede artikel gaat over onze spandoekactie tijdens de Woolderesloop. Lees hier het artikel


Spandoekactie tijdens Woolderesloop

Op 4 februari hebben we onze eerste openbare actie gehouden (naast de artikelen in de media). Vier keer per jaar vindt de Woolderesloop plaats, deze gaat ook voor een groot gedeelte door Twickel.

We hebben spandoeken geplaatst naast het parcours zodat ruim 200 lopers onze actie heeft kunnen zien.

We merken dat veel mensen in de regio (nog) niet op de hoogte zijn van de plannen voor het plaatsen van twee industriële windturbines van minimaal 200 meter hoog. Dus deze actie had een tweeledig doel.

Van vele lopers kregen we positieve reakties en opgestoken duimen!


Plan "buren" niet rendabel

Volgens informatie van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) zijn windmolens in "Buren" niet rendabel.

Bij gebruik van RVO's windviewer (verplicht te gebruiken bij een subsidie-aanvraag Wind SDE+ voor een windmolen) ligt de gemiddelde windsnelheid lager dan 7m/s. (Bron: KNMI, CBS en RVO.nl). Dit is de laagste categorie en onrendabel om hier een windmolen te plaatsen.

De tweede foto geeft weer dat, indien er in Buren een windmolen geplaatst gaat worden, de meerkosten (voor ons allen door belastingverhoging) 39% duurder uitvallen dan een windmolen op zee.

Foto 3 geeft weer dat de data berekend zijn op de beoogde lokatie in Buren.

 

Zijn we daarom een ontkenner of volstrekt idioot om te vragen waarom ons uitzicht verpest wordt door stilstaande windmolens maar dat mijn energierekening weer hoger is geworden? Zijn windmolens de oplossing? Ja, zegt de boer, inderdaad hij beurt veel geld voor zijn windmolen, wind of geen wind dat zal hem een zorg zijn. Inmiddels is een gedeelte van de vruchtbare agrarische grond veranderd in een betonnen weg........


Mailbox vol met steunbetuigingen

We kunnen verheugd mededelen dat onze mailbox via info@burentegenwindmolens.nl vol loopt met steunbetuigingen.

Niet alleen uit de directe omgeving maar vanuit het hele land steunen mensen ons in de strijd tegen dit onheilspellende plan. Dit zijn mensen die zelf de ervaringen hebben als tegenstander van windmolens in hun directe omgeving. 

Maar ook van mensen die graag naar Twickel komen voor de rust en recreatie. Ook zij zijn absoluut niet blij met deze plannen.

Iedereen bedankt hiervoor en blijf reakties naar ons mailen!


Scouting Twickel sluit zich aan bij BurenTegenWindmolens


Persbericht 23 januari 2018

Vandaag 23 januari hebben we ons eerste persbericht uitgestuurd. Deze is massaal opgepakt door de media en wijd verspreid in de regio!

Onder andere Borne Boeit (lees hier het artikel)   en TV Oost hebben een reportage geschreven.

Edwin Braker heeft een interview gegeven aan RTV Oost dat dezelfde avond is uitgezonden.

Download
PERSBERICHT JAN 2018 Windmolens.pdf
Adobe Acrobat document 193.4 KB
Download
RTV Oost 23 januari (1).m4a
exe Bestand 3.9 MB

Noabers doen laatste handreiking naar fam. Kristen

Edwin Braker heeft in het interview met RTV Oost (download audiobestand hierboven) een laatste handreiking naar de familie Kristen gedaan als Noaber en woordvoerder van de actiegroep "burentegenwindmolens".

Als de fam. Kristen nu van de plannen afziet dan drinken we een borrel samen en hebben we het er niet meer over. Gaat de fam. Kristen door met haar plannen dan zijn we genoodzaakt de volgende pagina van ons actie-draaiboek om te slaan.

De fam. Kristen is nu aan zet, aldus de woordvoerder.


Reaktie op het plan

De familie Kristen stelt dat ze open communiceren met de omgeving en dat er inspraak mogelijk zou zijn. Niets is minder waar, ze hebben de plannen al klaar, het draaiboek is opgezet en luisteren naar de omgeving is er niet bij. 

De familie Kristen heeft nog genoeg alternatieven om aan te werken en zich als milieu-bewuste-familie te profileren.

 

Daar hoort het plaatsen van twee Industriële Windturbines niet bij.

 


Enquête direct omwonenden

Onder de direct omwonenden (allen wonend op Landgoed Twickel) is een enquête uitgestuurd om de meningen te peilen. Vrijwel iedereen heeft een reaktie teruggestuurd met de mededeling dat ze deze windmolens niet willen. Er is dus absoluut geen draagvlak onder de bewoners.

Hieronder enkele reakties:

* Landschapsvervuiling

* Geluidsoverlast

* Slagschaduw

* Windmolens zijn niet rendabel

* Gezondheidsrisico's


windmolens dodelijke machines voor vogels

Vleermuizenpopulatie loopt gevaar. Windmolens doden ongekend aantal vleermuizen

In en rond "Buren"is er een belangrijke populatie aan vleermuizen. Dichtbij de beoogde windmolens staat zelfs een "vleermuizenhuis"!

In wetenschappelijke studies is aangetoond dat een groot aantal van de vleermuizen gedood zullen worden door de windmolens.

Door het luchtdrukverschil dat de wieken produceren knappen de bloedvaten in de longen van vleermuizen.

Hieronder 2 video's die wetenschappers hebben gepubliceerd.